Szervezet

Elnökség

A 9 tagú elnökséget (elnök + 8 tag) a tagság titkos szavazással három évre választja meg. Az évenként - legkésőbb május 31-ig - megtartott közgyűlések között az Elnökség vezeti az UTLAB Szövetséget. Az Elnökség választja meg a bizottságok vezetőit, valamint a titkárt. A jelenlegi vezetőség megválasztása 2019. májusban történt meg.

Az Elnökség szükség szerint, általában negyedévente elnökségi ülést tart. Munkáját stratégiai program alapján végzi.

 

 

Fülöp Pál
Elnök
+3620 970-6527
Fülöp Pál
dr. Ambrus Kálmán
Oktatásért felelős
+3630 990-2112
Intelligens Utak Mérnökiroda Kft
http://iutak.hu/
Képes Győző
+3630 914-6570
TPA HU Kft.
https://www.tpaqi.com/
Kolozsvári Nándor
+3630 466-7367
Duna Aszfalt Kft.
Nyíri Szabolcs
+3630 687-3143
Colas Hungária Zrt.
https://colas.hu/
Pataki Mihály
Akkreditálási és Jártassági megbízott
+3620 591-2908
Magyar Közút N Zrt.
https://www.kozut.hu/
Puchard Zoltán
Műszaki Szabályozási Bizottságvezető
+3620 934-9283
MM Labor Kft
Skovrankó Ernő
+3630 677-0206
HE-DO Kft
https://he-do.hu/
Szegőné Kertész Éva
+3630 515-2802
Beton Technológia Centrum Kft
https://www.btclabor.hu/hu
Károly Róbert
Titkár
+3630 383-4895
TPA HU Kft
https://www.tpaqi.com/
Hazafi Judit
Titkársági munkatárs
+3630 658-9319
Magyar Közút N Zrt
https://www.kozut.hu/

Etikai bizottság
Feladata a tagok közötti vitás kérdések rendezése.
Az Elnökség tagjaiból kerül kijelölésre az összeférhetetlenség figyelembevételével.

 

Műszaki szabályozási bizottság

A Műszaki Szabályozási Bizottság két fő területtel foglalkozik:

a./ Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületen megjelenő szabványokat és útügyi műszaki előírásokat. Azokat olyan szempontból értékeli, hogy a bennük szereplő eljárások a Laboratóriumok részére milyen eszköz és eljárási felkészülést igényel. Amennyiben az új évszámmal megjelenő vizsgálati szabvány végrehajtása nem igényel új eszközt, akkor az MSZT-től megkéri ennek igazolását. Az ilyen szabványok alkalmazását az akkreditált laboratóriumok területbővítés nélkül vehetik fel műszaki területükre.

b./ Szakterület különböző vizsgálati eljárásaira önkéntes körvizsgálatokat szervez, az eljárások megbízhatóságának, összehasonlíthatósági szórásának meghatározása érdekében.

A fenti tevékenységeket négy munkabizottság látja el. Ezek névsorát lásd külön-külön.

Oktatási Bizottság

Feladata a szakmai továbbképzések szervezése. Az általában egy napos képzéseken nem csak ÚTLAB szövetség tagjai vehetnek részt.

dr. Ambrus Kálmán
bizottság vezető


Lukács András
titkár
Aszfalt Hungária Kft.

 

© IntroWeb | 2017 - Weboldal készítés, SEO