Szervezet

Elnökség

A 9 tagú elnökséget (elnök + 8 tag) a tagság titkos szavazással három évre választja meg. Az évenként - legkésőbb május 31-ig - megtartott közgyűlések között az Elnökség vezeti az UTLAB Szövetséget. Az Elnökség választja meg a bizottságok vezetőit, valamint a titkárt. A jelenlegi vezetőség megválasztása 2019. májusban történt meg.

Az Elnökség szükség szerint, általában negyedévente elnökségi ülést tart. Munkáját stratégiai program alapján végzi.

 

Fülöp Pál
Elnök
tel: +3620 970-6527
e-mail:
MK Nonprofit Zrt.

 

dr. Ambrus Kálmán
Oktatásért felelős
tel: +3630 990-2112
e-mail:
Intelligens Utak Mérnökiroda Kft.

 

Képes Győző
TPA HU Kft.
tel: +3630 914-6570
e-mail: 

 

Kolozsvári Nándor
Innoteszt Kft.
tel: +3630 466-7367
e-mail: 

 

Nyíri Szabolcs
Colas Hungária Zrt.
tel: +3630 687-3143
e-mail:

 

Pataki Mihály
Akkreditálási és Jártassági megbízott
Magyar Közút N Zrt.
tel: +3620 591-2908
e-mail:

 

Puchard Zoltán
Műszaki Szabályozási Bizottságvezető
MM Labor Kft.  
tel: +3620 934-9283

 

Skovrankó Ernő
HE-DO Kft.
tel: +3630 677-0206
e-mail:

 

Szegőné Kertész Éva
Beton Technológia Centrum Kft.
tel: +3630 515-2802
e-mail:

 

Károly Róbert
Titkár
TPA HU Kft.
tel: +3630 383-4895
e-mail: 

 

Hazafi Judit
Titkársági munkatárs
Magyar Közút N Zrt.
tel: +3630 658-9319
e-mail: 

 

Etikai bizottság
Feladata a tagok közötti vitás kérdések rendezése.
Az Elnökség tagjaiból kerül kijelölésre az összeférhetetlenség figyelembevételével.

 

Műszaki szabályozási bizottság

A Műszaki Szabályozási Bizottság két fő területtel foglalkozik:

a./ Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületen megjelenő szabványokat és útügyi műszaki előírásokat. Azokat olyan szempontból értékeli, hogy a bennük szereplő eljárások a Laboratóriumok részére milyen eszköz és eljárási felkészülést igényel. Amennyiben az új évszámmal megjelenő vizsgálati szabvány végrehajtása nem igényel új eszközt, akkor az MSZT-től megkéri ennek igazolását. Az ilyen szabványok alkalmazását az akkreditált laboratóriumok területbővítés nélkül vehetik fel műszaki területükre.

b./ Szakterület különböző vizsgálati eljárásaira önkéntes körvizsgálatokat szervez, az eljárások megbízhatóságának, összehasonlíthatósági szórásának meghatározása érdekében.

A fenti tevékenységeket négy munkabizottság látja el. Ezek névsorát lásd külön-külön.

Oktatási Bizottság

Feladata a szakmai továbbképzések szervezése. Az általában egy napos képzéseken nem csak ÚTLAB szövetség tagjai vehetnek részt.

dr. Ambrus Kálmán
bizottság vezető
BME Út és Vasútépítési Tsz.

Lukács András
titkár
Colas Hungária Kft.

 

© IntroWeb | 2017 - Weboldal készítés, SEO