Szervezet

Elnökség

A 8 tagú elnökséget (elnök + 7 tag) a tagság titkos szavazással három évre választja meg. Az évenként - legkésőbb május 31-ig - megtartott közgyűllések között az Elnökség vezeti az ÚTLAB Szövetséget.  Az Elnökség választja meg a bizottságok vezetőit. A jelenlegi vezetőség megválasztása 2013. májusban történt.

Az Elnökség  negyedévente legalább egy ülést tart. Minden évre munkaprogramot határoz meg. A 2013. évre kidolgozott program hamarosan külön dokumentumban olvasható.

Fülöp Pál
Elnök
MK Nonprofit Zrt.

Károly Róbert
Titkár
H-TPA Kft.

dr. Ambrus Kálmán
Intelligens Utak Mérnökiroda Kft.

Puchard Zoltán
Colas Hungária Zrt.

Képes Győző
TPA HU Kft.

Bencze Zsolt
KTI Nonprofit Kft.

Fekete Ágnes
TLI

Nyíri Szabolcs
ÉMI Nonprofit Kft.

 

Etikai bizottság

Feladata a tagok közötti vitás kérdések rendezése.

Jártasság vizsgálati Bizottság

A Bizottság 2011. folyamán dolgozza ki a Laboratóriumok jártasság vizsgálati rendszerét.

Dr. Karsainé Lukács Katalin
KTI Nonprofit Kft.


Vinczéné Görgényi Ágnes
COLAS Hungária Zrt.

Műszaki szabályozási bizottság

A Műszaki Szabályozási Bizottság két fő területtel foglalkozik:

a./ Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületen megjelenő szabványokat és útügyi műszaki előírásokat. Azokat olyan szempontból értékeli, hogy a bennük szereplő eljárások a Laboratóriumok részére milyen eszköz és eljárási felkészülést igényel. Amennyiben az új évszámmal megjelenő vizsgálati szabvány végrehajtása nem igényel új eszközt, akkor az MSZT-től megkéri ennek igazolását. Az ilyen szabványok alkalmazását az akkreditált laboratóriumok területbővítés nélkül vehetik fel műszaki területükre.

b./ Szakterület különböző vizsgálati eljárásaira önkéntes körvizsgálatokat szervez, az eljárások megbízhatóságának, összehasonlíthatósági szórásának meghatározása érdekében.

A fenti tevékenységeket négy munkabizottság látja el. Ezek névsorát lásd külön-külön.

Oktatási Bizottság

Feladata a szakmai továbbképzések szervezése. Az általában egy napos képzéseken nem csak ÚTLAB szövetség tagjai vehetnek részt.

dr. Ambrus Kálmán
bizottság vezető
BME Út és Vasútépítési Tsz.

Lukács András
titkár
Colas Hungária Kft.

 

© IntroWeb | 2017 - Weboldal készítés, SEO