Szervezet

Elnökség

A 9 tagú elnökséget (elnök + 8 tag) a tagság titkos szavazással három évre választja meg. Az évenként - legkésőbb május 31-ig - megtartott közgyűlések között az Elnökség vezeti az UTLAB Szövetséget. Az Elnökség választja meg a bizottságok vezetőit, valamint a titkárt. A jelenlegi vezetőség megválasztása 2019. májusban történt meg.

Az Elnökség szükség szerint, általában negyedévente elnökségi ülést tart. Munkáját stratégiai program alapján végzi.

 

Fülöp Pál
Elnök
tel: +3620 970-6527
e-mail:

 

dr. Ambrus Kálmán
Oktatásért felelős
tel: +3630 990-2112
Intelligens Utak Mérnökiroda Kft.
e-mail:

 

Képes Győző
TPA HU Kft.
tel: +3630 914-6570
e-mail: 

 

Kolozsvári Nándor
Innoteszt Kft.
tel: +3630 466-7367
e-mail: 

 

Nyíri Szabolcs
Colas Hungária Zrt.
tel: +3630 687-3143
e-mail:

 

Pataki Mihály
Akkreditálási és Jártassági megbízott
Magyar Közút N Zrt.
tel: +3620 591-2908
e-mail:

 

Puchard Zoltán
Műszaki Szabályozási Bizottságvezető
MM Labor Kft.  
tel: +3620 934-9283

 

Skovrankó Ernő
HE-DO Kft.
tel: +3630 677-0206
e-mail:

 

Szegőné Kertész Éva
Beton Technológia Centrum Kft.
tel: +3630 515-2802
e-mail:

 

Károly Róbert
Titkár
TPA HU Kft.
tel: +3630 383-4895
e-mail: 

 

Hazafi Judit
Titkársági munkatárs
Magyar Közút N Zrt.
tel: +3630 658-9319
e-mail: 

 

Etikai bizottság
Feladata a tagok közötti vitás kérdések rendezése.
Az Elnökség tagjaiból kerül kijelölésre az összeférhetetlenség figyelembevételével.

 

Műszaki szabályozási bizottság

A Műszaki Szabályozási Bizottság két fő területtel foglalkozik:

a./ Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületen megjelenő szabványokat és útügyi műszaki előírásokat. Azokat olyan szempontból értékeli, hogy a bennük szereplő eljárások a Laboratóriumok részére milyen eszköz és eljárási felkészülést igényel. Amennyiben az új évszámmal megjelenő vizsgálati szabvány végrehajtása nem igényel új eszközt, akkor az MSZT-től megkéri ennek igazolását. Az ilyen szabványok alkalmazását az akkreditált laboratóriumok területbővítés nélkül vehetik fel műszaki területükre.

b./ Szakterület különböző vizsgálati eljárásaira önkéntes körvizsgálatokat szervez, az eljárások megbízhatóságának, összehasonlíthatósági szórásának meghatározása érdekében.

A fenti tevékenységeket négy munkabizottság látja el. Ezek névsorát lásd külön-külön.

Oktatási Bizottság

Feladata a szakmai továbbképzések szervezése. Az általában egy napos képzéseken nem csak ÚTLAB szövetség tagjai vehetnek részt.

dr. Ambrus Kálmán
bizottság vezető


Lukács András
titkár
Colas Hungária Kft.

 

© IntroWeb | 2017 - Weboldal készítés, SEO